Excuses aan bewoners

Het heeft de bewoners enorm gekwetst dat de begin jaren negentig gemaakte afspraken door Afvalzorg, Zaanstad en Noord-Holland niet zijn nagekomen, doordat ze achter de rug van de bewoners om een convenant hadden gesloten die de uitbreiding van de stortplaats tot in de verre toekomst mogelijk maakte.

In de erop volgende politieke en juridische strijd tegen het onrecht voelden de bewoners zich alleen staan tegenover de (semi)overheidsinstanties met hun miljoenen opslokkende juridische ondersteuning.
De relatie met deze partijen kwam enorm onder druk te staan, waarbij de bewoners enorm veel tijd en energie moesten stoppen in hun strijd als David tegen Goliath.

Vandaar ook dat het voor Belangengroep Nauerna enorm belangrijk was dat er oprechte excuses werden aangeboden door deze partijen.

De verontschuldigingen waren ook noodzakelijk om op basis van vertrouwen samen te werken aan de toekomst waarin de afspraken uit de overeenkomst gezamenlijk verder gestalte dienen te worden gegeven.