Veiligheidsoverleg

Er is in de Overeenkomst Nauerna afgesproken om een veiligheidsoverleg te starten, waarin alle veiligheidsaspecten behandeld zouden worden. Daaraan namen deel: Belangengroep Nauerna, Gemeente Zaanstad, Afvalzorg, Provincie Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Bodemdeskundige.

Doel van het overleg was om alle zorgpunten die er leven te behandelen en op te pakken. Dit leidt tot enerzijds wegnemen van de zorgpunten (door extra uitleg en extra onderzoek) en anderzijds tot het aanbrengen van verbeteringen in plannen en uitvoering.

Begin 2019 zouden alle zorgpunten in een verantwoordingsavond worden gepresenteerd aan bewoners, maar door de sluiting van het park op 8-3-2019 wilden Afvalzorg en provincie de informatieavond niet meer door laten gaan. BGN vond dat heel jammer en heeft de zorgpunten in ieder geval via een nieuwsbrief en de opvolgende ledenvergadering met de leden gedeeld.

Zorgpunten:

 • grote bergen met AVI-bodemassen, verspreiding van stof/damp/gas/gif en continu last van stank
 • AVI-bodemwasinstallatie en/of omliggende installaties bezorgen stank
 • zonder folie als afdichting is er kans op giftige dampen/gassen/vloeistof uit stortlichaam
 • bij hevige regenval stroomt vocht vanuit stortlichaam in ringsloot
 • ringsloot bevat hoge waarden giftige stoffen, waar amper op wordt gemeten en wat ongezuiverd wordt geloosd op zijkanaal D
 • lozing vanuit zuiveringsinstallatie op Noordzeekanaal is niet schoon; de vergunning staat hoge waarden toe
 • twijfels over goede en blijvende werking van het geohydrologische systeem
 • peilbuizen in buurtschap worden niet gebruikt, gemiste kans dat dit niet in monitoringsplan zit
 • fauna kan gif opnemen (mollen, konijnen); meting van gif in wormen en/of mollen wordt geweigerd
 • stabiliteit Noorder IJ en Zeedijk; net wegdek hersteld, maar zaten grote scheuren en verzakkingen in
 • Asbest, glas en puin/stenen in grond in park; geen schone grond gebruikt