Historie

Naast de buurtschap Nauerna ligt sinds begin jaren tachtig een vuilstort die beheerd wordt door Afvalzorg. De bewoners werd toentertijd beloofd dat deze vuilstort slechts een tijdelijk karakter zou hebben en dat er daarna een groot natuur- en recreatiegebied voor in de plaats zou komen.

Najaar 2006 werden de omwonenden onaangenaam verrast met het plan tot alweer een uitbreiding, nu met 3,7 miljoen m³, naar een hoogte van 50 meter. Daarbij kwam, dat er geen zicht meer was op het beloofde grote park van 74 ha. De bewoners van Nauerna waren zeer teleurgesteld in Afvalzorg, de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland die zich niet aan de afspraak hadden gehouden.

Zij hebben zich hierbij niet neergelegd en zijn de strijd aangegaan, eerst met de gemeente Zaanstad, die de vrijstelling had gegeven en vervolgens met de provincie Noord-Holland, die de milieuvergunning voor de uitbreiding had verleend. Bij zowel de arrondissements-rechtbank te Haarlem (voorbereidingsbesluit en vrijstellingsbesluit) als de Raad van State (vrijstellingsbesluit en milieuvergunning) hadden zij succes. De besluiten tot de uitbreiding zijn vernietigd. 

Omdat de vuilstort volgens een onderzoek in opdracht van Zaanstad ondertussen vol was, terwijl de vergunningen nog steeds niet waren verleend, werd de druk op diverse partijen flink opgevoerd.

Uiteindelijk kwam eind 2011 vanuit de gemeenteraad van Zaanstad de roep om in overleg een oplossing te zoeken. Zaanstad, Afvalzorg, Noord-Holland en Amsterdam gingen samen met de bewoners in een mediation bekijken of er een gezamenlijke oplossing voor het conflict bedacht kon worden. Deze mediation is gestart medio 2012.

Uiteindelijk heeft de mediation na een intensief traject geleid tot een overeenkomst die op 4 juni 2013 door alle partijen werd getekend. De voortgang van de afspraken die hierin zijn opgenomen worden op deze website behandeld.

Deze overeenkomst sluit een periode van bijna 7 jaar af waarin partijen, op initiatief van Belangengroep Nauerna, in gerechtelijke procedures tegenover elkaar stonden. In de overeenkomst is opgenomen dat de uitbreiding voor een deel toch wordt gerealiseerd, maar met een veel omvangrijkere compensatie en afspraken over onderzoek naar en bewaking van de veiligheid.


Hier een overzicht van diverse procedures die tussen 2007 en 2012 liepen: