Stichting Algemeen Belang Nauerna

De Stichting Algemeen Belang Nauerna is in het leven geroepen om bepaalde afspraken uit de mediationovereenkomst waar de bewoners zelf voor verantwoordelijk zijn contractueel en financieel voor haar rekening te nemen.

Op de website van deze stichting is alle relevante informatie te vinden: www.stichtingalgemeenbelangnauerna.nl.