Nieuwsarchief

RIVM-onderzoek duurt te lang

Park Nauerna is alweer bijna 2 jaar gesloten, omdat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Het RIVM-onderzoek dat duidelijkheid over de veiligheid zou moeten verschaffen, blijkt veel langer te duren dan vooraf werd voorgespiegeld. In juni 2020 werd in een persbericht medegedeeld dat de verwachting was dat in het 4e kwartaal van 2020 een onderzoek zou uitwijzen of Afvalzorg wel of niet een folie zou moeten aanbrengen om Park Nauerna veilig te kunnen openen.

Het traject om dat onderzoek te kunnen starten bleek al enorm stroperig te verlopen, maar vorige week kwam de onheilstijding dat het onderzoek nog minimaal 1,5 jaar kon gaan duren. Belangengroep Nauerna (BGN) heeft aangegeven dat het onbespreekbaar is dat de bewoners van Nauerna nog veel langer het toegezegde park wordt ontzegd, omdat Park Nauerna de grootste en belangrijkste afspraak is uit de Overeenkomst Nauerna uit 2013.

BGN dringt er bij Afvalzorg, gemeente Zaanstad en provincie Noord-Holland op aan om snel keuzes te maken die ervoor zorgen dat we niet het nog lang durende RIVM-onderzoek moeten gaan afwachten. Daarbij heeft BGN 3 oplossingen aangedragen en we staan open voor oplossingen waar de mediation-partners zelf mee komen. Op 4 maart a.s. staat een overleg gepland met wethouder van Zaanstad, provincie-gedeputeerde en directie van Afvalzorg, waarbij we hopen dat de impasse eindelijk wordt doorbroken. Zo niet, dan zal BGN overwegen om juridische stappen te gaan ondernemen om de gemaakte afspraken versneld na te komen.

Klik hier voor uitgebreide informatie in de nieuwsbrief die naar de bewoners is gestuurd.